Organizace týdne

Program pro hráče

Tréninkový cyklus je přizpůsoben každé věkové skupině. Hráči se seznámí nejen s tréninkem na basketbalovém hřišti, ale osvojí si i doplňkové tréninkové procesy. Kromě tréninku zajišťujeme mnoho různých možností regenerace – plavecký bazén, sauna, masáže, nebo video. Každý den jsou dále pořádány soutěže, při kterých hráči zjistí, jaké dovednosti si v daný den osvojili.

První den

 • 12:00-19.00 registrace
 • volný program na hřištích – společně s trenéry
 • zahájení a rozdělení účastníků do tréninkových skupin

Standardní den

 • 7:00-7:30 budíček
 • 8:00-8:30 snídaně
 • 9:15-9:30 klinika (vždy jedno téma, které prezentuje jeden trenér, například přihrávky, střílení, volné hody apod.)
 • 9:30-10:45 trénink ve skupinách / plážový volejbal / rozvoj běžeckých a skokanských dovedností
 • 10:45-11:00 klinika
 • 11:00-12:00 trénink ve skupinách / plážový volejbal / rozvoj běžeckých a skokanských dovedností
 • 12:00-12:30 oběd
 • 12:30-15:00 odpočinek
 • 15:00-16:30 herní situace 3 na 3, 4 na 4 + střelecké soutěže
 • 16:45-17:45 herní situace 5 na 5 + dovednostní soutěže
 • 18:00-18:30 regenerace
 • 18:30-19 večeře
 • 20:00-21:00 turnaj týmů (liché dny) nebo volno (sudé dny)
 • 22:15 večerka

Poslední den

Exhibiční utkání proti pozvaným soupeřům

 • 8:30-9:30 věková kategorie 10-12 let
 • 9:30-10:30 věková kategorie 13-15 let
 • 10:30-11:30 věková kategorie 16-19 let

Dozor

Zajišťujeme dozor 24 hodin denně. Každá skupina hráčů má přiděleného vlastního opatrovníka, který se o své hráče stará po celý týden. Ten také učiní opatření pro základní zdravotní péči pro skupinu.

Cesta do Prahy

V průběhu týdne pořádáme pro účastníky i různé výlety.Ve středu je plánován odpolední výlet do Prahy. Děti na chvíli zapomenou na basketbal a odpočinek také omezí nebezpečí poranění způsobené únavou. Ukážeme jim krásné centrum Prahy, kamenný Karlův most a Pražský hrad, starý orloj na Staroměstském náměstí, a další pamětihodnosti.